PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring De Delicatesse Meneer

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Molenhoek aan De Sterreschans 26 (6584 HD) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 67878040 en draagt de naam De Delicatesse Meneer. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@delicatessemeneer.nl en telefonisch via 0615408478.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 januari 2020.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag:

  • Toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens
  • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
  • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op u (het bedrijf/de website) rusten
  • Het verwerken is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere persoon te beschermen
  • Het verwerken is noodzakelijk i.v.m. het algemeen belang

Het verwerken is noodzakelijk i.v.m. het gerechtvaardigde belang van de bedrijfsvoering van De Delicatesse Meneer. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het verzenden van een order in de webshop of het uitvoeren van een catering. Bij het formulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Verantwoordelijke verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen tijdens een ontmoeting. Dit zijn voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum adresgegevens en bedrijfsgegevens. Het e-mailadres is nodig voor het contact, maar wordt ook gebruikt om d.m.v. een nieuwsbrief u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn (na aanmelding). De geboortedatum wordt gevraagd in verband met de verkoop van alcohol.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in de privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. De persoonsgegevens worden een (1) jaar opgeslagen voor het bedrijf zelf, en zeven (7) jaar omwille van de Belastingdienst.

Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze Privacyverklaring.

Cookies   

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Nederland.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen. Daarnaast kunt u de verzamelde persoonsgegevens opvragen door te mailen naar info@delicatessemeneer.nl. De Delicatesse Meneer zal binnen veertien (14) dagen deze gegevens toezenden per mail en/of verwijderen uit het systeem.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@delicatessemeneer.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@delicatessemeneer.nl.

Login