DISCLAIMER

Disclaimer De Delicatesse Meneer

De eenmanszaak De Delicatesse Meneer, met KvK-nummer 67878040, hierna ‘De Delicatesse Meneer’ wil u hartelijk welkom heten op www.delicatessemeneer.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De Delicatesse Meneer kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door De Delicatesse Meneer zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. De Delicatesse Meneer zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. De Delicatesse Meneer is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door De Delicatesse Meneer verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en De Delicatesse Meneer tot stand komen. Als u vragen en/of opmerkingen heeft, dan horen wij dat graag. Stuur uw vraag en/of opmerking naar info@delicatessemeneer.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van De Delicatesse Meneer of die van licentiegevers. De Delicatesse Meneer behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via mail (info@delicatessemeneer.nl) aanvragen.

Mocht het zo zijn dat De Delicatesse Meneer per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het De Delicatesse Meneer weten via de mail (info@delicatessemeneer.nl) of telefonisch via 0615408478. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat De Delicatesse Meneer verplicht is tot enige schadevergoeding.

Login